NavigácieAnketa
Skušobná anketa
Možnosť 1 - skúška
Možnosť 2 - skúška
Zriaďovateľ
Zákazka s názvom "Dodávka xerografickeho papiera, tonerov" s
REGINA - zadáva zákazku, "Dodávka xerografickeho papiera, tonerov"
Zákazka s názvom ,,Dopracovanie projektovej dokumentácie k zvyšeniu energetickej efektivnosti objektov DSS Král'ovce"
REGINA - zadáva zákazku ,,Dopracovanie projektovej dokumentácie k zvyšeniu energetickej efektivnosti objektov DSS Král'ovce"
Zákazka s názvom "Dodávka čistiacich prostriedkov pre DSS"
REGINA - zadáva zákazku "Dodávka čistiacich prostriedkov pre DSS"
Zákazka s názvom "Dodávka mäsa a mäsových výrobkov"
REGINA - zadáva zákazku "Dodávka mäsa a mäsových výrobkov"
Zákazka s názvom: "Úprava vody"
Stredisko krízovej intervencie zadáva zákazku s názvom: "Úprava vody"
Súhrná správa o zákazkách za II. štvrťrok 2014
Súhrná správa o zákazkách v zmysle par.9., odst. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z není neskorších predpisov za II. štvrťrok 2014
Vypracovanie projektovej dokumentácie k zvýšeniu energetickej efektívnosti objektov - SKI Kráľovce a SKI Čaňa
Zákazka - "Vypracovanie projektovej dokumentácie k zvýšeniu energetickej efektívnosti objektov - SKI Kráľovce a SKI Čaňa"
NOVA web stránka
ski.vucke.sk
Súhrná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2014
Súhrná správa o zákazkách v zmysle par.9., odst. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z není neskorších predpisov za I. štvrťrok 2014
Dodávka ovocia a zeleniny pre Domov sociálnych služieb Kráľovce
Zákazka v zmysle par. 9., ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodávka zákuskov pre Domov sociálnych služieb Kráľovce
Zákazka v zmysle par. 9., ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
čas
Meniny

Dnes má sviatok
kalendár
Počasie