NavigácieAnketa
Skušobná anketa
Možnosť 1 - skúška
Možnosť 2 - skúška
Zriaďovateľ
Dodávka bravčového mäsa, hovädzieho mäsa a mäsových výrobkov
Servis dávkovača pramenitej vody a dodávka pramenitej vody
Druh zákazky: podlimitna zákazka
Výročná správa za rok 2012
Výročná správa za rok 2012
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2013.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2013. Čítaj ďalej.

Zrušenie podprahovej zákazky
V zmysle § 46 odst. 1, písmeno c, bola zrušená PODPRAHOVÁ ZÁKAZKA č. 31/2013-2220-WYS zo dňa 13.2.2013 „zabezpečovanie stravovania pre zamestnancov formou stravovacích poukážok“.
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2013.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2013. Čítaj ďalej.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2012. Čítaj ďalej.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2012. Čítaj ďalej.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2012. Čítaj ďalej.

Výročná správa SKI za rok 2011
Výročná správa SKI za rok 2011
Zverejňovanie zmlúv

Stredisko krízovej intervencie zverejňovalo zmluvy, faktúry a objednávky do 9.marca 2012 na stránke KSK a od 10. marca 2012 zverejňuje na domovskej stránke www.skrin.sk

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2011.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2011. Čítaj ďalej

čas
Meniny

Dnes má sviatok
kalendár
Počasie